Några rader om mig själv.

 

Innan jag fyllt 13 år hade jag bestämt mig för att bli sjöman. År 1958 fyllde jag 15 år och det var minimiålder för att få mönstra ombord på fartyg som mässkalle. Man måste dock ha föräldrarnas medgivande, vilket jag tjatade mig till. När jag fyllt 15 år hade jag fått nog av skolan och ville gå till sjöss därför gick jag till sjömansförmedlingen och passade ropen och umgicks med sjöfolk istället för att gå till skolan. De dagar jag befann mig i skolan den sista terminen var lätt räknade.

När jag sedan gick till sjöss första gången, blev jag varse hur det kändes att från en relativt trygg barndom plötsligt kastas in i en, för mig, komplicerad vuxenvärld där det i mitt tycke ställdes oerhörda krav. 

Jag har varit med om att 1960 lämna iland 4 döda skeppskamrater i Naha på Okinawa. Jag har jobbat illegalt på Staten Island i New york 1961 och blivit akterseglad i Sydney, Australien samma år och var då blott 18 år gammal. 1965 låg jag med ett norskt tankfartyg i Saigon, Sydvietnam fullastad med flygbränsle som depåfartyg till de amerikanska B52orna. Har varit utvandrad och bosatt i Japan en tid, etcetera........

Detta är lite av mitt händelserika och brokiga liv vilket jag delvis redovisar i mina böcker om mitt liv till sjöss.